Cursus

Componence Asset List

Amigo%27s+2.0.png
Zelfverzekerd zijn, voor jezelf op durven komen, weten hoe je omgaat met andere kinderen, emoties onder controle hebben: dat is niet altijd gemakkelijk. Veel kinderen zouden hier steun bij kunnen gebruiken. Betere psychosociale vaardigheden staan in verband met beter welbevinden en betere schoolresultaten. Amigo’s kunnen kinderen helpen bij wat zij willen leren, zij zijn als een soort ‘vriend’ die naast het kind staat. 

Wat is Amigo’s

Amigo’s zijn trainers die individuele kindercoaching op school bieden. Het is een individueel traject voor kinderen van 8 tot 13 jaar in het regulier basisonderwijs die extra ondersteuning nodig hebben in de sociaal-emotionele ontwikkeling. Er worden persoonlijke doelen opgesteld met de leerkracht, de ouders en het kind zelf, waarbij altijd wordt uitgegaan van de kwaliteiten van het kind. De ouder(s) en leerkracht gaan helpen om de doelen te behalen. De training vindt 1x per week plaats op de school van het kind en duurt per begeleidingsmoment 45 minuten. De training is onder schooltijd en duurt 12 tot 16 weken.
Voor wie is Amigo’s?
Amigo’s is voor kinderen die willen leren

  • .. hoe ze conflicten op een juiste wijze kunnen oplossen
  • .. hoe ze op een goede manier voor zichzelf kunnen opkomen
  • .. hoe ze om kunnen gaan met verschillende sociale situaties
  • .. waar de grens ligt bij een grapje of stoeipartij
  • .. door te zetten als zij iets lastig vinden
  • .. hun emoties te reguleren
  • .. met kritiek of correcties om te gaan

Door deze training krijgen kinderen meer zelfvertrouwen.

Of Amigo’s bij het kind past, wordt altijd met de leerkracht en/of Intern Begeleider besproken. Met ouders en leerkracht en/of Intern Begeleider samen wordt het aanmeldformulier ingevuld. Voor meer informatie, neem contact op met 088-357 1700 of stuur een mail naar preventie@indigorijnmond.nl.

Beschikbare locaties en datums

Rotterdam

Op school onder schooltijd. Neem contact met ons op voor mogelijke startdata: preventie@indigorijnmond.nl
  • Geen datums beschikbaar, neem contact op voor de mogelijkheden

Informatie

Duur
1x per week 45 minuten (12 tot 16 weken)
Type
Cursus
Kosten
Gratis