Cursus

Componence Asset List

amigo.PNG
Zelfverzekerd zijn, voor jezelf op durven komen, weten hoe je omgaat met andere kinderen, je concentreren in de klas, emoties onder controle hebben: dat is niet altijd gemakkelijk. Veel kinderen zouden hier steun bij kunnen gebruiken. Betere psychosociale vaardigheden staan in verband met beter welbevinden en betere schoolresultaten. Amigo’s kunnen kinderen helpen bij wat zij willen leren, zij zijn als een soort ‘vriend’ die naast het kind staat. 
Wat is Amigo’s:
Amigo’s zijn jeugdhulpverleners die individuele kindercoaching op school bieden. Het is een individueel traject voor kinderen van 8 tot 13 jaar in het regulier basisonderwijs die extra ondersteuning nodig hebben in de sociaal-emotionele ontwikkeling. Er worden persoonlijke doelen opgesteld met de leerkracht, de ouders en het kind zelf, waarbij altijd wordt uitgegaan van de kwaliteiten van het kind. De ouder(s) en leerkracht gaan helpen om de doelen te behalen. De training vindt 2x per week plaats op de school van het kind en duurt per begeleidingsmoment 20 minuten. De training is onder schooltijd en duurt 12 tot 16 weken.
Voor wie is Amigo’s?
Amigo’s is voor kinderen die…
o ..vaak in conflict raken met andere kinderen
o ..niet (op de juiste wijze) voor zichzelf opkomen
o ..sociaal onhandig gedrag vertonen
o ..altijd net te ver gaan bij een grapje of stoeipartij
o ..voortdurend afgeleid zijn in de klas
o ..niet doorzetten als zij iets lastig vinden
o ..hun emoties niet onder controle hebben
o ..niet met kritiek of correcties kunnen omgaan 
 
Als twee van deze punten bij het kind past, kan Amigobegeleiding hierbij helpen. Dit wordt altijd met de leerkracht en/of Intern Begeleider besproken. Met ouders en leerkracht en/of Intern Begeleider samen wordt het aanmeldformulier ingevuld.
 

Beschikbare locaties en datums

, - Op school onder schooltijd
  • Geen datums beschikbaar, neem contact op voor de mogelijkheden