Scholen

Om leerlingen goed te kunnen bijstaan, is het belangrijk dat u de signalen vroegtijdig herkent. Wij ondersteunen teamleden en management van scholen bij het bevorderen van een gezonde sociaal-emotionele ontwikkeling en het voorkomen van gedragsproblemen.

Praktijkvoorbeelden scholen

Project Verslavingspreventie op scholen
In Rotterdam is gebleken uit onderzoek dat bijna een kwart van de leerlingen al wel eens alcohol heeft gedronken. Daarom is er geïnvesteerd in voorlichting op basisscholen op het gebied van alcohol en drugs. Leerlingen in groep 7 en 8 krijgen op speelse wijze voorlichting over alcohol en drugs en hoe je nee kunt zeggen. Ouders krijgen een voorlichting over alcohol en drugs en hoe ze dit bespreekbaar kunnen maken met kinderen. Daarbij krijgen leerkrachten een deskundigheidsbevordering over dit onderwerp en daarbij ook over het signaleren van sociaal emotionele problemen bij kinderen, omdat deze kinderen meer risico hebben om op latere leeftijd alcohol of drugs te gebruiken/misbruiken.
 
Plezier op School
Vlak voordat kinderen de overstap naar de middelbare school maken, kunnen kinderen een tweedaagse cursus krijgen waarbinnen ze met ‘lotgenoten' aan de slag gaan om de spanning voor het voortgezet onderwijs minder groot te maken. Met rollenspellen wordt geoefend met gesprekjes starten, invoegen in een groep en op een goede manier reageren op lastige situaties (zoals pesten).
 
Alles Kidzzz

Eén op één gaan we aan de slag met een kind wat soms de neiging heeft om snel boos te worden. Met een programma op maat, waarbij ook ouders en de leerkracht worden betrokken, kunnen we in 8 bijeenkomsten werken aan het herkennen van gevoelens, op een goede manier op anderen reageren, helpend denken en we gaan het kind zijn kwaliteiten laten herkennen.