Gedragsproblemen bij kinderen: wat zijn het?

Elk kind vertoont weleens storend gedrag. Maar soms is er sprake van een gedragsprobleem. Indigo helpt, direct en dichtbij.

Alle kinderen hebben wel eens problemen met hun gedrag. Dat hoeft op zich niet problematisch te zijn. Het wordt pas een probleem als het lang duurt, ze ernstig zijn voor het kind zelf of voor de omgeving of wanneer het probleem heel vaak voorkomt. Vaak spelen verschillende factoren een rol bij het ontstaan, zoals aanleg, de omgeving en manier van ontwikkeling. Vaak spelen omgevingsfactoren een rol, zoals gepest worden, ziekte of spanningen in het gezin.

Wilt u hulp voor uw kind? Kijk hoe Indigo u helpt.