Hoe krijgt u zicht op de kwaliteit van onze behandelingen? Kunt u direct beginnen bij ons of is er een wachttijd? Bij wie kunt u vragen kwijt tijdens uw behandeling? Ons kwaliteitsstatuut geeft antwoord hierop.

Gepaste zorg

Wij willen dat iedereen die een beroep op ons doet zich goed bejegend, gehoord, begrepen, behandeld en begeleid voelt. Vanaf 1 januari 2017 werken wij daarom met een kwaliteitsstatuut. Hiermee leggen we vast hoe u de juiste hulp krijgt, op de juiste plaats, door de juiste behandelaar. En dat alles binnen een professionele en kwalitatief verantwoorde omgeving.

Met het kwaliteitsstatuut willen we nog beter waarborgen dat wij naar u luisteren en uw behandeling het beste aansluit bij uw persoonlijke vragen, mogelijkheden, doelen en behoeften.

Uw behandelaar bekijkt met u hoe uw persoonlijk netwerk het beste bij de zorg kan worden betrokken en uw behandelproces soepel verloopt.

 

Houvast

Het volledige kwaliteitsstatuut vindt u op de website van Parnassia Groep. U kunt een geprinte versie opvragen bij uw behandelaar of via onze Informatieservice, informatie@parnassiagroep.nl, telefoon 088 357 13 57.