Nieuws

Nieuws van Indigo

01 september 2017

200x200-familie-naasten.png
SuNa is er voor alle leeftijden! Naast jongeren tot 27 jaar krijgen nu ook volwassenen de steun en nazorg die ze verdienen na een poging tot zelfdoding of ernstige zelfbeschadiging. Dit biedt Indigo – onderdeel van Parnassia Groep vanaf 6 november 2017 aan, dankzij een subsidie van ZonMw. Snel contact blijkt namelijk bewezen effectief om terugval te voorkomen. 

Wist u dat?

  • Er meer mensen sterven door zelfdoding dan door het verkeer?
  • 40% van de mensen die op de Spoed Eisende Hulp komt voor een poging tot zelfdoding, binnen tien jaar opnieuw een poging doen?
  • 1 op de 10 mensen binnen die tien jaar door zelfdoding om het leven komt? Vaak  mensen van middelbare leeftijd (45-60 jaar).

SuNa helpt een nieuwe suïcidepoging voorkomen
SuNa staat voor Suïcide Nazorg. Met 3 casemanagers voor jeugd en 3 casemanagers voor volwassenen biedt ze de eerste steun na een crisisperiode. Als iemand op de spoedeisende hulp of bij een crisisdienst is beland, belt SuNa diegene binnen 7 dagen op.

SuNa begeleidt mensen naar de zorg, vanaf het moment van de spoedeisende hulp  of de crisisdienst tot het moment dat ze bij een behandelaar aankomen. Wanneer nodig  begeleidt ze mensen naar beter passende zorg. Dan coördineert ze samen met de betrokken behandelaars de zorg rondom de patiënt. Als iemand nog geen hulpverlener heeft, kijkt de casemanager samen met de patiënt naar welke zorg bij hem of haar zou passen. En motiveert ze diegene om in behandeling te gaan.

SuNa is open en flexibel !

Meer informatie

Neem contact op via suna@indigohaaglanden.nl
of bel naar: T 06 22090190 (algemeen nummer SuNa).

(Regio Rijnmond) suna@indigorijnmond.nl Tel: 06-12032482