Nieuws

Nieuws van Indigo

06 april 2023

Pleinverhalen+200.jpg

De groepstraining Pleinverhalen is voor kinderen van 8 tot 12 jaar met milde sociaal-emotionele uitdagingen in hun dagelijks leven. Dit is terug te zien in hoe zij omgaan met anderen en/of zichzelf. De groep is divers, maar wat de kinderen delen is ‘sociaal onhandig’ gedrag. In acht wekelijkse bijeenkomsten werken we aan het versterken van de sociale vaardigheden van de kinderen.

Pleinverhalen vindt plaats op een fictief plein. Op het plein gebeurt iedere dag van alles: leuke dingen, maar ook lastige of minder leuke dingen. Deze situaties zijn het uitgangspunt voor het leren van sociaal-emotionele vaardigheden in de training. Omdat de situaties zo herkenbaar zijn, is het voor kinderen eenvoudig om ze te verbinden aan eigen ervaringen. Anders dan in de meeste trainingen staan niet alleen de oefeningen centraal, maar is de verhaallijn even belangrijk en dit verhaal wordt door middel van wekelijkse luisterfragmenten verteld.

Pleinverhalen werkt aan de volgende sociaal-emotionele vaardigheden:

  • contact maken
  • stop/nee zeggen
  • vragen of je mee mag doen
  • reageren op afwijzing
  • sorry zeggen
  • samenwerken/overleggen
  • complimenten geven en complimenten ontvangen

Vaardigheden als jezelf voorstellen, anderen groeten, luisteren naar de ander, vragen of je iets mag lenen, feedback geven, feedback ontvangen, omgaan met kritiek, een probleem oplossen en iemand bedanken komen ook aan bod.

Pleinverhalen is in 2022 ontwikkeld door Indigo Preventie in samenwerking met jongerenwerkers van Gro Up Buurtwerk, theatermakers via SKVR, beleidsmakers van de Gemeente Rotterdam en wetenschappers. Tijdens het ontwikkelproces zijn elementen met kinderen uitgeprobeerd. De training sluit daardoor goed aan op de wetenschappelijke kennis over effectieve interventies én op de belevingswereld van de kinderen.

We verwachten Pleinverhalen in het najaar van 2023 breder uit te voeren in Rotterdam. Wil je hier alvast contact over hebben? Mail dan naar preventie@indigorijnmond.nl.

Bekijk de video