Basis GGZ

Sinds 1 januari 2014 kunt u voor de behandeling van psychische klachten terecht bij uw huisarts. Uw huisarts of een praktijkondersteuner ggz (POH-GGZ) doen zelf de behandeling. Maar u kunt ook worden doorverwezen naar de Basis GGZ of naar de Gespecialiseerde GGZ.

Huisartsenzorg met extra ondersteuning voor psychische problematiek
De huisarts krijgt extra geld om u samen met andere hulpverleners te kunnen helpen. Hij werkt bijvoorbeeld samen met een POH-GGZ of een psycholoog die adviseert. Als een POH-GGZ u helpt, blijft uw huisarts wel inhoudelijk verantwoordelijk voor uw behandeling.

Zijn uw klachten zwaarder en kan de huisarts of POH-GGZ u onvoldoende behandelen? Dan verwijst hij u door naar Indigo, de zorgaanbieder binnen de Basis GGZ (in 2013 de eerstelijns psychologische zorg).

Sommige problemen zijn zo ernstig dat hulp van een specialist wenselijk is. In dat geval verwijst uw huisarts u door naar de Gespecialiseerde GGZ. U kunt dan terecht bij een van de specialistische zorgbedrijven van Parnassia Groep.

Voor mensen die al patient zijn bij Parnassia Groep is het goed om te weten dat veel lopende behandelingen gewoon doorlopen. Uiteraard worden eventuele wijzigingen persoonlijk met u besproken.