Suïcide Nazorgprogramma

Mensen die op de eerste hulp van Den Haag zijn geweest in verband met een suïcidepoging, worden aangemeld bij casemanagers van het Suïcideprogramma Nazorgprogramma (SuNa). Dit programma wordt uitgevoerd door Indigo.

Casemanagers ontfermen zich over deze mensen door:

  • het inzetten van nazorg en een vangnet voordat hulpverlening is ingezet
  • toe te leiden naar passende zorg
  • te zorgen dat mensen in zorg blijven, als dit noodzakelijk is

Het programma is bedoeld om op laagdrempelige wijze mensen (weer) in zorg te krijgen. Na aanmelding volgt snel een intake en een crisisregeling. Hierna wordt direct de behandeling gestart met als doel terugval te voorkomen.

Familie nauw betrokken

Suïcidepogingen gaan vrijwel altijd gepaard met groot psychisch leed, voor de persoon zelf, voor nauwbetrokkenen, omstanders en instanties. Daarom worden naastbetrokkenen nauw bij het nazorgprogramma betrokken. Op deze wijze wil Indigo een stabiele situatie voor de patiënt en familie realiseren.