Preventie

Indigo preventie zet in op het versterken van uw geestelijke gezondheid. Heeft u lichte psychische klachten of loopt u het risico om deze klachten te krijgen? Dan bent u bij ons aan het juiste adres. Indigo preventie helpt u om zelf uw gezondheid te verbeteren zodat klachten geen problemen worden.

Gemeenten

Per 1 januari 2015 zorgen nieuwe wetgeving (wet langdurige zorg (Wlz), nieuwe wet maatschappelijke ondersteuning (WMO), participatiewet en nieuwe wet op de jeugdzorg) voor een verschuiving van meer verantwoordelijkheden van de overheid naar gemeenten. Zo worden gemeentelijke taken de aankomende jaren uitgebreid met zorg aan langdurig zieken of ouderen, hulp bij het vinden naar werk en jeugdhulp.

Deze overhevelingen zorgen voor veel veranderingen in uw gemeente. Indigo ondersteunt u graag hierbij. Wij hebben een lange traditie in de geestelijke gezondheidszorg (ggz). Indigo zet zich in om patiënten zo lang mogelijk thuis te kunnen laten wonen met deskundige hulp.

Onze focus ligt op herstel en ondersteuning in de leefomgeving van uw burgers. Samen met u bedenken wij oplossingen passend bij wat er speelt in uw gemeente.

Meer informatie of contact met de accountmanager gemeenten.

Voorbeelden uit de praktijk Voorbeelden uit de praktijk
  • Gemeenten Indigo preventie ondersteunt gemeenten bij het bieden van hulp aan jeugd, langdurig zieken en ouderen.
  • Scholen Indigo preventie maakt zich sterk voor kinderen in het onderwijs.
  • Bedrijven Indigo preventie biedt ondersteuning om snel weer grip te krijgen op werkgerelateerde psychische klachten van uw medewerkers.