Training Assertiviteit

U bent volwassen en u heeft het gevoel dat u zichzelf steeds aanpast aan anderen, u vindt het moeilijk voor uw eigen rechten op te komen en u ervaart problemen in het uiten van gevoelens, verwachtingen en meningen. U wilt meer inzicht hebben in de communicatie tussen uzelf en anderen.

Voor wie is het:

De training is bedoeld voor volwassenen die moeite hebben met het ‘opkomen voor zichzelf’. Deze training is bedoeld voor mensen die al in behandeling zijn bij Indigo of een andere organisatie binnen de Parnassia Groep.

U kunt alleen deelnemen als u onder behandeling bent bij een van de organisaties binnen Parnassia Groep.

Wat leert u:

De nadruk ligt op het uitvoeren van praktische oefeningen, zowel tijdens de training als in de thuis-, werk- of schoolsituatie. In de training worden verschillende vaardigheden geïntroduceerd. Deze worden, stap voor stap van makkelijk naar steeds complexer, geoefend.

Thema’s die in de bijeenkomsten aan bod komen zijn:

  • assertief gedrag;
  • vergroten van inzicht in eigen gedrag;
  • vergroten van gevoel van eigenwaarde;
  • mogelijkheden om invloed uit te oefenen op problemen en/of manier van denken.